Suka dan Benci Bahasa Jepang

Kursus Bahasa Jepang OBKG Padang
Pengajar : Trisna Sensei

Rumus:
Nani nani wa nani nani ga suki desu (suka)
Subjek wa K.benda ga suki desu

Kosa kata:
Eiga = film
Supootsu = olahraga
Ryouri = masakan

Rei = contoh
Watashi wa eiga ga suki desu = Saya suka film
Watashi wa eiga ga suki ja arimasen = Saya tidak suka film
Anata wa donna supootsu ga suki desu ka = Kamu suka olahraga yang bagaimana?
Watashi wa basuketto ga suki desu = Saya suka basket
Anata wa donna ryouri ga suki desu ka = Kamu suka masakan yang bagaimana?
Watashi wa oishii ryouri ga suki desu = Saya suka masakan enak

Suka dan Benci Bahasa Jepang

Rumus:
Nani nani wa nani nani ga kirai desu (benci)
Subjek wa K.benda ga kirai desu

Rei :
Watashi wa supootsu ga kirai desu = saya benci olahraga

Kosa kata:
Oyogu = berenang
Kasuu = matematika
Totemo = sangat
Amari = tidak begitu
Zenzen = sama sekali

Rei :
Watashi wa pan ga totemo suki desu = Saya sangat suka roti
Watashi wa pan ga amari suki ja arimasen = saya tidak begitu suka roti

Rumus:
Nani nani wa nani nani ga jouzu/heta desu (pintar/bodoh)
Subjek wa K.benda ga jouzu/heta desu

Rei :
Watashi wa e ga jouzu desu = Saya pandai menggambar
Watashi wa e ga jouzu ja arimasen = Saya tidak pandai menggambar
Anata wa e ga jouzu desu ka = Apakah kamu pandai menggambar?
Hai, jouzu desu = Ya, pandai

Rumus:
Nani nani wa nani nani ga wakarimasu (mengerti)
Subjek wa K.benda ga wakarimasu

Rei :
Watashi wa eigo ga wakarimasu = saya mengerti bahasa Inggris
Watashi wa eigo ga yoku wakarimasu = Saya mengerti bahasa Inggris dengan baik
Watashi wa eigo ga sukoshi wakarimasu =Saya sedikit mengerti bahasa Inggris
Watashi wa eigo ga amari wakarimasen = Saya tidak begitu mengerti bahasa Inggris
Watashi wa eigo ga zenzen wakarmasen = Saya sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris

Sukoshi dan zenzen bisa juga dipakai untuk menerangkan kata sifat.

Rei :
Kyou wa sukoshi samui desu = hari ini sedikit dingin
Ano eiga wa zenzen omoshiro kunai desu = film itu sama sekali tidak menarik

Rumus bentuk negatif kata sifat:
Kata sifat i = omoshiroi --> omoshiro + kunai desu
Kata sifat na = nikiyaka --> nikiyaka + ja arimasen

Kata sifat [i]
Ookii = besar
Chiisai = kecil
Atarashii = baru
Furui = lama, kuno
Warui = tidak baik
Atsui = panas
Samui = dingin (cuaca)
Tsumetai = dingin (benda)
Muzukashi = sukar, sulit, susah
Yasashii = mudah, gampang
Takai = mahal, tinggi
Omoshiroi = menarik, menyenangkan, lucu
Oishii = enak, lezat
Isogashii = sibuk
Tanoshii = menyenangkan

Ii (yoi) = baik, bagus
Yasui = murah

Rumus:
Nani nani wa nani nani ga arimasu (ada)
Subjek wa K.benda ga arimasu

Rei :
Watashi wa kamera ga arimasu = Saya ada (mempunyai) kamera
Watashi wa kamera ga arimasen = Saya tidak ada kamera
Watashi wa okane ga zenzen arimasen = Saya sama sekali tidak ada kamera

Rumus:
Nani nani kara (karena)

Rei :
Doushite Yamada Ryousuke ga suki desu ka = Kenapa kamu suka Yamada Ryousuke?
..... totemo kawai desu kara = ..... karena sangat manis
..... hansamu de kawai desu kara = ..... karena ganteng dan manis
Kinou no ban doushite paatii e ikimasen deshita ka = Kenapa kemaren malam tidak pergi ke pesta?
..... Yamada san wa paatii e ikimasen deshita kara = ..... karena Yamada tidak pergi ke pesta
Mai asa shinbun o yomimasu ka = Apakah kamu membaca koran setiap pagi?
Iie, jikan ga arimasen kara, yomimasen = tidak, karena tidak ada waktu, tidak membaca
Iie, yomimasen, jikan ga arimasen kara = tidak, tidak membaca, karena tidak ada waktu

0 Response to "Suka dan Benci Bahasa Jepang"

Poskan Komentar